خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آخرین نوشته ها

جواب فکرکنید صفحه ۸۹ علوم هفتم

( فکرکنید )   پاسخ: در طول روز دمای خشکی بیشتر از دمای دریاست. پس هوای مجاور خشکی گرم‌‌تر و در نتیجه سبک‌‌تر از هوای مجاور دریاست. بنابراین هوای مجاور خشکی بالا رفته و هوای مجاور دریا جای آن را می‌گیرد. به این ترتیب هوا از سمت دریا به طرف خشکی حرکت می‌کند. برعکس، در طول شب، دمای هوای مجاور دریا …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۸ علوم هفتم

( فعالیت )   دو بشر هم اندازه انتخاب کنید. یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن را در آفتاب قرار دهید. هر ۳۰ دقیقه یک بار دمای آنها را اندازه‌گیری و یادداشت کنید و سپس نمودار دما برحسب زمان آنها را رسم کنید، از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ پاسخ: مشاهد می‌شود محتوای ظرف …

توضیحات بیشتر »

جواب آزمایش کنید صفحه ۸۸ علوم هفتم

( ازمایش کنید )   پاسخ: علت این است که مولکول‌های قسمتی از آب که نزدیک شمع هستند زودتر از بقیه قسمت‌ها گرم شده، سبک می‌شوند و به سمت بالا می‌روند و آب قسمت دیگر ظرف که خنک‌تر است، جای آن را می‌گیرد. به این ترتیب گرما به روش همرفت منتقل می‌شود.

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۸ علوم هفتم

( فعالیت )   با استفاده از وسایل در دسترس، یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید؛ سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب را اندازه بگیرید. پس از یک ساعت دوباره دمای آب را اندازه بگیرید. ظرف کدام گروه گرمای کمتری را منتقل کرده است؟ کدام ظرف گرمای بیشتری را منتقل کرده است؟ پاسخ: ظرف گروهی …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۶ علوم هفتم

( فعالیت )   دو محفظه A و B که در آن‌ها مولکول‌های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید، محفظه A داغ و محفظه B سرد است. الف) جنبش مولکولی A و B را با هم مقایسه کند. پاسخ: جنبش مولکول های ظرف A از جنبش مولکول های ظرف دیگر بیشتر است ب ) اگر دو محفظه را در تماس …

توضیحات بیشتر »

جواب فکر کنید صفحه ۸۵ علوم هفتم

( فکرکنید )   اگر درون آب به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخ زن (فریزر) یا جایخی قرار داشته است، بیندازیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر می‌کنند؟ این بار کدام یک انرژی از دست می‌دهد و کدام یک انرژی می‌گیرد؟ پاسخ: برعکس حالت بالا اتفاق می افتد ، یعنی انرژی میگیرد و آب نرژی …

توضیحات بیشتر »

جواب آزمایش کنید صفحه ۸۵ علوم هفتم

( ازمایش کنید )   وسایل و مواد: لیوان، دماسنج، میخ نسبتاً بزرگ و انبرک یا دم باریک روش آزمایش ۱- لیوان را تا نیمه از آب سرد پر کنید و دمای آن را اندازه بگیرید. ۲- میخ را به کمک انبرک روی شعله اجاق قرار دهید و پس از داغ شدن، داخل لیوان بیندازید. ۳- دوباره دمای آب را …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۴ علوم هفتم(۲)

( فعالیت )     در هر یک از موارد زیر ابتدا دما را پیش‌بینی، و سپس با استفاده از یک دماسنج آن را اندازه‌گیری و جدول را کامل کنید و به کلاس گزارش دهید. توجه کنید برای اندازه‌گیری دما، دماسنج به اندازه کافی در تماس با جسم مورد نظر قرار گیرد.  

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۴ علوم هفتم

( فعالیت )   به همراه گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز، آن دماسنج را بسازید ودرجه‌بندی کنید. با استفاده از این دماسنج چند اندازه‌گیری را انجام دهید. پاسخ: ابتدا یک بالن آزمایشگاهی را برداشته و آن را با یک محلول رنگی پر می‌کنیم. سپس یک درپوش چوب پنبه‌ای را به اندازه …

توضیحات بیشتر »

جواب آزمایش کنید صفحه ۸۳ علوم هفتم

( ازمایش کنید )   در سه ظرف مشابه به طور جداگانه، آب سرد، آب معمولی و آب گرم بریزید. دست راست را در آب گرم و دست چپ را در آب سرد قرار دهید و حدود ۳۰ ثانیه صبر کنید. حال هر دو دست را بیرون آورید و در آب معمولی قرار دهید و احساس خود را بیان کنید. …

توضیحات بیشتر »