خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

فعالیت صفحه ۵۵ علوم هفتم

( فعالیت )

 

فعالیت صفحه 55 علوم هفتم

– مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنه شکل زیر با هم مقایسه و درباره دلیل خود بحث کنید.
پاسخ: مقدار نفوذ آب به درون زمین در دامنه‌ی الف بیشتر از دامنه‌ی ب می‌باشد. زیرا در آن پوشش گیاهی وجود دارد که سرعت حرکت آب را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که آب فرصت بیشتری برای نفوذ در زمین داشته باشد. همچنین شیب کم زمین هم باعث نفوذ بیشتر آب در دامنه‌ی الف می‌شود.
– احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید.
پاسخ: نیاز به احداث سد در دامنه‌ی ب بیشتر است زیرا سد مانع هدر رفتن آب شده و باعث کاهش سرعت آب می‌شود و آب را ذخیره می‌کند و همین باعث نفوذ آب به درون زمین در مناطق مجاور میشود و سطح آب زیرزمینی منطقه را افزایش می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.