خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

منبع عمده درامد حکومت صفوی را بنویسید صفحه ۶۷ مطالعات نهم

منبع عمده درامد حکومت صفوی را بنویسید صفحه ۶۷ مطالعات نهم

جواب فعالیت:

تجارت، مالیات، صنایع مختلف مثل ریسندگی و بافندگی.

مطلب مرتبط:

ابریشم به عنوان یک کالای مهم بازرگانی از دوره‌های پیش از اسلام تا دوره صفویه و پس از آن اهمیت خود را همچنان حفظ کرد. مراکز مهم تولید ابریشم ایران در این دوره گرجستان، شروان، قره‌باغ، خراسان، گیلان و مازندران، شماخی، گنجه و اردبیل بود. در دوره صفوی تولید ابریشم ایران به میزان زیادی افزایش یافت. آدام اولئاریوس میزان ابریشم تولیدی ایران را در دوره شاه‌صفی ده تا بیست‌هزار عدل می‌نویسد و از برخی مراکز تولید ابریشم ایران آماری به شرح زیر به دست می‌دهد:

گیلان ۸۰۰۰ عدل، قره‌باغ ۲۰۰۰ عدل، گرجستان و ارمنستان ۵۰۰۰ عدل، مازندران ۲۰۰۰ عدل، شروان ۳۰۰۰ عدل.

شاردن نیز میزان تولید ابریشم ایران را در دوره شاه‌عباس دوم در حدود ده تا دوازده هزار عدل می‌نویسد و آماری نیز از تولید ابریشم برخی از مراکز به دست می‌دهد: گیلان ۲۰۰۰ عدل، آذربایجان ۳۰۰۰ عدل، قراباغ ۲۰۰۰ عدل، مازندران ۲۰۰۰ عدل، خراسان ۳۰۰۰ عدل، گرجستان ۲۰۰۰ عدل.

در گیلان سه نوع ابریشم پرورش می‌یافت: شعربافی، خرواری، لژ. و از شماخی و گنجه و تفلیس دو نوع ابریشم به نام‌های «شعر بافی» که نوع ابریشم مرغوب بود و «اروش» که درجه‌ای پایین‌تر داشت، به‌عمل می‌آمد. شاردن چهار نوع ابریشم نام می‌برد: شیروانی که اروپایی‌ها آن را «اروش» می‌خواندند؛ دوم خرواری که اروپاییان آن را «لژ» می‌نامیدند

سوم «کدخداپسند»؛ چهارم «شعرباف» که بهترین نوع ابریشم ایران بود و برای بافتن پارچه‌های زربفت از آن استفاده می‌کردند. از دوره شاه‌عباس اول که کوشش‌هایی در زمینه پیشرفت تجارت انجام گرفت، ابریشم مهم‌ترین کالای بازرگانی بود؛ به‌طوری که شاه عباس انحصار تجارت آن را در اختیار گرفت.

سیاست انحصار تجارت ابریشم که با اهداف اقتصادی ـ سیاسی اتخاذ شده بود، بر افزایش صادرات و گسترش تجارت خارجی تأثیر داشته است. تولید ابریشم در نواحی ابریشم خیز، از دیر باز بخش قابل توجهی از جامعه را به خود مشغول نموده بود که از نظر اقتصادی حائز اهمیت بود. بر این اساس،حتی پیش از انحصاری شدن تجارت ابریشم، این کالا جایگاه مهمی در اقتصاد وبازرگانی خارجی ایران یافته بود.

در زمان شاه عباس، قیمت گذاری ابریشم بیشتر توسط وی و بنا به خواست شخصی او انجام می گرفته و او بیشتر به صورت مزایده و رقابت در خرید اقدام می کرده است؛ چنان که پس از مخالفت ارامنه با قرارداد فروش انحصاری ابریشم ایران به عمال شرکت هند شرقی، شاه عباس فرمان داد که نمایندگان اسپانیایی و شرکت انگلیسی و ارمنیان در دیوانخانه گرد آیند و در آنجا ابریشم ایران به مزایده گذاشته شود تا هر کس گران تر خرید، به او بفروشند.

منبع عمده درامد حکومت صفوی را بنویسید صفحه ۶۷ مطالعات نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.