خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

مهمترین تفاوت دو مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله صفحه ۶۱ مطالعات ششم

مهمترین تفاوت دو مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله صفحه ۶۱ مطالعات ششم

پاسخ فعالیت:

مسجد امام چهار ایوان و چهار گلدسته دارد اما مسجد شیخ لطف الله مناره یا گلدسته ندارد. همچنین مسجد امام بزرگتر است و عموم مردم نیز از آن استفاده می کنند.

مطلب مرتبط:

۱٫ورودی اصلی، گنبدخانه، محراب و تدریج در ورود از بیرون به گنبدخانه(دالان) در هر دو وجود دارد. اغلب مسجدهای ایران واجد حداقل چند مورد از جدول فوق هستند مانند مناره، وضوخانه و نظایر آن.

۲٫گنبدخانه با فضایی که از بالای محراب و از طوق دور گنبد نور می گیرد، فضایی کامل روحانی ایجاد کرده است، فضای این مسجد در اسرع وقت کاملا بر ما محیط می شود. در مسجد امام ترتیب رسیدن از بیرون گنبدخانه طولانی تر است و از دالان و حیاط می گذرد در حالی که سیر فقط بخش هایی از مسجد نمایان می شوند و در مسجد بزرگ با کاشی کاری ها و مناسبات حساب شده اش و نقوش زیبا به صورت یک کل وحدت یافته به ندریج بر ما محیط می شود.

۳٫توجه به کف و تعدد و مصالح به کار رفته اهمیت دارد. مصالح سخت تا نرم، فرش و آب هرکدام در جای خودش قرار دارد. زمانی که با کفش هستیم و زمانی که بدون کفش در هر حالت فضا را گونه ای دیگر احساس می کنیم.

۴٫نظم جهت دار، گنبدخانه مسجد که محل اصلی تجمع نمازگازران است(به جمات یا فردی) معمولا مکعبی است که گنبدی بر آن سوار است و زمین آن به خاک متصل است. این فضا دارای محور تقارنی است فرضی که مرکز زمین مکعب را (سطح مربع شکل) به مرکز گنبد وصل و آن را به سمت آسمان امتداد می دهد. گنبد تمثیلی از آسمان و فرش کف(قالی) تمثیلی از باغ و بوستان است. اگر روی سطح گنبد و زیر آن هم مانند فرش کف، منقوش به نقش های مهندسی و گیاهی باشد یادآوری و تاکییدی است بر انعکاس کیهانی بر زمین، معنی این نظم با محراب که در وجهی از مکعب رو به قبله دارد مفهوم می شود.

مهمترین تفاوت دو مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله صفحه ۶۱ مطالعات ششم

منبع: سایت انشاء باز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.