خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

مطالب درسی

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۹۵ علوم هفتم

( جمع اوری اطلاعات )   در یک فعالیت گروهی و با مراجعه به اینترنت در مورد بزرگ‌ترین یاخته‌ها تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید. پاسخ: برخی از بزرگترین یاخته ها: تخم پرندگان، یاخته ی تخمک ماده در انسان، یاخته ای های نورون های حرکتی

توضیحات بیشتر »

جواب گفت‌و‌گو کنید صفحه ۹۵ علوم هفتم

( گفت وگو کنید )   درباره عبارت زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید. «یاخته‌های ماهیچه‌ای با یاخته‌های عصبی کاملاً متفاوت‌اند». پاسخ: چون نوع کار آنها متفاوت است پس شکل آنها هم متفاوت است یاخته ی ماهیچه ای قابلیت انقباض و تولید حرکت را دارد اما یاخته ی عصبی قابلیت انتقال پیام دارد

توضیحات بیشتر »

جواب آزمایش کنید صفحه ۹۰ علوم هفتم

( ازمایش کنید )   وسایل و مواد: دو قوری یا لیوان کاملاً یکسان که رنگ یکی تیره و دیگری سفید باشد، دو دماسنج و یک فلاسک (دمابان) آب داغ. روش آزمایش ۱- در هر یک از لیوان‌ها یا قوری‌ها، مقدار مساوی آب داغ بریزید و با دماسنج دمای آنها را اندازه‌گیری کنید. ۲- هر ۵ دقیقه دمای آب درون …

توضیحات بیشتر »

جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۹ علوم هفتم

( خودرابیازمایید )       شکل زیر نحوه گرم شدن اتاق را به وسیله یک رادیاتور نشان می‌دهد. توضیح دهید چگونه قسمت‌هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند، گرم می‌شوند. پاسخ: ابتدا هوای مجاور رادیاتور توسط آن گرم شده، سبک می‌شود و به سمت بالا می‌رود و هوای سرد اطراف جای آن را می‌گیرد و این پدیده تکرار می‌شود. …

توضیحات بیشتر »

جواب فکرکنید صفحه ۸۹ علوم هفتم

( فکرکنید )   پاسخ: در طول روز دمای خشکی بیشتر از دمای دریاست. پس هوای مجاور خشکی گرم‌‌تر و در نتیجه سبک‌‌تر از هوای مجاور دریاست. بنابراین هوای مجاور خشکی بالا رفته و هوای مجاور دریا جای آن را می‌گیرد. به این ترتیب هوا از سمت دریا به طرف خشکی حرکت می‌کند. برعکس، در طول شب، دمای هوای مجاور دریا …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۸ علوم هفتم

( فعالیت )   دو بشر هم اندازه انتخاب کنید. یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن را در آفتاب قرار دهید. هر ۳۰ دقیقه یک بار دمای آنها را اندازه‌گیری و یادداشت کنید و سپس نمودار دما برحسب زمان آنها را رسم کنید، از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ پاسخ: مشاهد می‌شود محتوای ظرف …

توضیحات بیشتر »

جواب آزمایش کنید صفحه ۸۸ علوم هفتم

( ازمایش کنید )   پاسخ: علت این است که مولکول‌های قسمتی از آب که نزدیک شمع هستند زودتر از بقیه قسمت‌ها گرم شده، سبک می‌شوند و به سمت بالا می‌روند و آب قسمت دیگر ظرف که خنک‌تر است، جای آن را می‌گیرد. به این ترتیب گرما به روش همرفت منتقل می‌شود.

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۸ علوم هفتم

( فعالیت )   با استفاده از وسایل در دسترس، یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید؛ سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب را اندازه بگیرید. پس از یک ساعت دوباره دمای آب را اندازه بگیرید. ظرف کدام گروه گرمای کمتری را منتقل کرده است؟ کدام ظرف گرمای بیشتری را منتقل کرده است؟ پاسخ: ظرف گروهی …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۶ علوم هفتم

( فعالیت )   دو محفظه A و B که در آن‌ها مولکول‌های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید، محفظه A داغ و محفظه B سرد است. الف) جنبش مولکولی A و B را با هم مقایسه کند. پاسخ: جنبش مولکول های ظرف A از جنبش مولکول های ظرف دیگر بیشتر است ب ) اگر دو محفظه را در تماس …

توضیحات بیشتر »