خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

جواب فعالیت ها

فکر کنید صفحه ۵۸ علوم هفتم

( فکرکنید )   عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید. پاسخ: میزان بارندگی: هر چه بیشتر باشد عمق سطح ایستایی کمتر می شود. ارتفاع زمین از سطح دریا: عمق سطح ایستایی در ارتفاعات بیشتر است. میزان نفوذ پذیری خاک: عمق سطح ایستایی در خاک هایی که نفوذ پذیریی بالایی دارند کمتر است. میزان برداشت از آب های زیر زمینی: هر …

توضیحات بیشتر »

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۵۸ علوم هفتم

( جمع اوری اطلاعات )   در مورد عمق چاه‌های آب محل سکونت خود، تحقیق، و نتیجه را در کلاس گزارش کنید.   به طور کلی عمق چاه‌های آب در مناطق خشک، بالای ۱۵۰ متر است و در مناطق مرطوب کمتر از ۱۰۰ متر می‌باشد هرچند به علت برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در ایران، نیاز به حفر چاه‌های …

توضیحات بیشتر »

فعالیت صفحه ۵۷ علوم هفتم

( فعالیت )   یک ظرف شیشه‌ای را تا ۳/۴ با ماسه پر کنید؛ سپس تا نیمه درون آن آب بریزید. به دقت آن را مشاهده کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. ۱- داخل ظرف چند منطقه مجزا وجود دارد؟ پاسخ: دو منطقه ۲- کدام منطقه را می‌توان به سفره آب زیرزمینی تشبیه کرد؟ پاسخ: منطقه پایینی. در این منطقه فضاهای …

توضیحات بیشتر »

فکر کنید صفحه ۵۷ علوم هفتم

( فکرکنید )     الف) میزان فضاهای خالی و نفوذپذیری را در دو شکل زیر با هم مقایسه کنید. پاسخ: در شکل ۲ بیشتر است چون ذرات ریز شکل ۱ فضاهای خالی را پر می کند. ب) کدام یک برای تشکیل ذخیره آب زیرزمینی مناسب‌تر است؟ پاسخ: شکل ۲ ، زیرا ذرات آن درشت و تقریباً هم اندازه هستند و نفوذ …

توضیحات بیشتر »

آزمایش کنید صفحه ۵۶ علوم هفتم

( ازمایش کنید )   وسایل و مواد: بشر، استوانه مدرج، مقداری ماسه روش آزمایش ۱- یک بشر را از ماسه پر کنید. ۲- با استوانه مدرج به آن آب اضافه کنید تا بشر از آب لبریز شود. ۳- مقدار آب مصرفی را بر حسب سانتی‌متر مکعب یادداشت کنید. ۴- حجم آب مصرف شده، نشان دهنده چیست؟ پاسخ: نشان دهنده حجم …

توضیحات بیشتر »

فکر کنید صفحه ۵۶ علوم هفتم

( فکرکنید )     الف) افزون بر پوشش گیاهی و اندازه ذره‌های تشکیل دهنده زمین، شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تأثیر دارد؛ چگونه؟ پاسخ: هر چه شیب زمین کم‌تر باشد آب فرصت بیشتری برای نفوذ به داخل آن دارد. بنابراین نفوذ آب به داخل خاک در زمین‌های با شیب کم زیاد است. ب) زمین‌هایی که مقدار …

توضیحات بیشتر »

آزمایش کنید صفحه ۵۵ علوم هفتم

( ازمایش کنید )   وسایل و مواد: گلدان کوچک و یکسان ۴ عدد، مقداری ماسه و خاک‌ رس، برچسب کاغذی ۴ عدد و لیوان ۱ عدد روش آزمایش ۱- ته هر گلدان سوراخی ایجاد کنید. ۲- گلدان‌ها را با برچسب ۱، ۲، ۳ و ۴ نام‌گذاری کنید. ۳- ترکیب خاک‌های زیر را به ترتیب در گلدان‌های ۱ تا ۴ …

توضیحات بیشتر »

فعالیت صفحه ۵۵ علوم هفتم

( فعالیت )   – مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنه شکل زیر با هم مقایسه و درباره دلیل خود بحث کنید. پاسخ: مقدار نفوذ آب به درون زمین در دامنه‌ی الف بیشتر از دامنه‌ی ب می‌باشد. زیرا در آن پوشش گیاهی وجود دارد که سرعت حرکت آب را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که آب فرصت …

توضیحات بیشتر »

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۵۳ علوم هفتم

( جمع اوری اطلاعات )   چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض رودخانه اروند از پدیده جزر و مد استفاده می‌کردند؟ پاسخ: شب‌های مهتابی که مد در خلیج فارس اتفاق می‌افتاد، نیروی گرانش ماه سبب پس رفتن آب رودخانه به سمت خلیج فارس می‌شد، در نتیجه عمق رودخانه کاهش چشمگیری پیدا می‌کرد و می‌توانستند از عرض رودخانه بگذرند.

توضیحات بیشتر »

جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۲ علوم هفتم

( گفت وگوکنید )     باره ی منابع آلوده کننده ی دریاها و دریاچه‌ها و تأثیر آنها بر محیط زیست در کلاس گفت ‌و گو کنید. از لحاظ نوع آلاینده به هشت دسته‌ی مختلف تقسیم می‌شوند ۱- مواد نفتی ۲- فلزات سنگین ۳- زباله‌های خطرناک ۴- رسوبات ۵- آلاینده‌های آلی (مواد آلی زائد) ۶- آلاینده‌های حرارتی ۷- میکرو ارگانیسم‌های …

توضیحات بیشتر »