خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آخرین نوشته ها

راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم

راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم

راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم خدا از راه های گوناگون و متفاوت قابل شناخت و اثبات است. راه هایی که بعضی بسیار ساده و در خور فهم عموم است و بعضی در حدّ متوسط و بعضی بسیار دشوار و پیچیده اند. براهین خداشناسی به سه طریق برهان فطرت و برهان نظم و برهان …

توضیحات بیشتر »
حمد و تسبیح خداوند به چه معناست

حمد و تسبیح خداوند به چه معناست

حمد و تسبیح خداوند به چه معناست جواب فعالیت صفحه ۱۸ پیام های اسمانی نهم تسبیح عبارت است از تنزیه قولى خداوند از هر نقص و عیب. تسبیح موجودات عالم، به معناى حقیقى آن است؛ نه به معناى مجازى آن؛ یعنى، دلالت وجود معلول بر علت و کمال علت. گرچه این تسبیح حقیقى اشیا یا الفاظ و لغات و اموات …

توضیحات بیشتر »
دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید

دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید

دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید جواب فعالیت صفحه ۲۹ پیام های اسمانی نهم برای تقویت ایمان ابتدا باید ببینیم ایمان چیست متعلق ایمان را که سیستم توحید و سیستم شرک است بشناسیم و بعد آثار مثبت و منفی توحید و شرک را در شخصیت و زندگی انسان تحقیق کنیم و بعد به حقانیت و …

توضیحات بیشتر »
تقلید در احکام شرعی به چه معنا است

تقلید در احکام شرعی به چه معنا است

تقلید در احکام شرعی به چه معنا است جواب تمرین صفحه ۹۶ پیام های اسمانی هفتم مکلف باید مسایلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگیرد،‌ مانند مسایل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی معاملات و غیر آن، و اگر یاد نگرفتن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد گناهکار خواهد بود. تقلید …

توضیحات بیشتر »

زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگو ما در زندگی باشد

زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگو ما در زندگی باشد جواب فعالیت صفحه ۶۶ پیام های اسمانی هفتم افراد الگو و نمونه مانند پیامبران زیرا: ۱-دانستن مسیر صحیح زندگی ۲-آگاهی به راه رستگاری ۳-داشتن بهترین سبک زندگی. مطلب مرتبط: خاصیت عمده زندگی اجتماعی این است که ما انسان‌ها هیچ وقت تنها نیستیم، همیشه افرادی دور و برمان پیدا می‌شوند …

توضیحات بیشتر »
چرا حضرت زهرا هرگز از امیر مومنین چیزی درخواست نمی کرد

چرا حضرت زهرا هرگز از امیر مومنین چیزی درخواست نمی کرد

چرا حضرت زهرا هرگز از امیر مومنین چیزی درخواست نمی کرد جواب فعالیت صفحه ۷۸ پیام های اسمانی هفتم زیرا می دانست حضرت علی(ع) از نظر مالی در تنگنا است و شاید نتواند خواسته او را فراهم کند و شرمنده شود. مطلب مرتبط: از جمله نکات مهم زندگی حضرت زهرا (س) ازدواج آن حضرت بود. حضرت زهرا (س) خواستگارانی بسیار …

توضیحات بیشتر »
نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید

نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید

نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید صفحه ۹۶ پیام های اسمانی هفتم یکی از نشانه ‏هاى بلوغ در پسران کامل شدن ۱۵ سال قمرى و وارد شدن در ۱۶ سالگى است؛ هر سال شمسى ۱۱ روز بیشتر از سال قمرى است بنابر این با محاسبه این تفاوت و احتساب سال کبیسه، زمان بلوغ در پسران به …

توضیحات بیشتر »
برای پاک کردن چیز های نجس شده چه کارهایی باید کرد

برای پاک کردن چیز های نجس شده چه کارهایی باید کرد

برای پاک کردن چیز های نجس شده چه کارهایی باید کرد صفحه ۱۰۴ پیام های اسمانی هفتم -واژه‌شناسی واژه نجس در اصطلاح فقهی به چیزهایی گفته می‌شود که از نظر شرعی طاهر نیستند. از این رو مسلمانان باید احکامی را درباره آنها رعایت کنند؛‌ از جمله اینکه خوردن شیء نجس حرام است. مفهوم نجس در مقابل طاهر قرار دارد، نه در …

توضیحات بیشتر »
طرحی برای احیا و حمایت از گوزن زرد ایرانی را بنویسید

طرحی برای احیا و حمایت از گوزن زرد ایرانی را بنویسید

طرحی برای احیا و حمایت از گوزن زرد ایرانی را بنویسید گوزن زرد ایرانی (نام علمی)گونه ای که در خطر انقراض قرار داشت ولی با تمهیدات انجام شده از خطر انقراض در ایران نجات یافت. گوزن زرد در منطقه جزیره اشک احیا و سپس با افزایش جمعیت تعدادی از آنها به زیستگاه تاریخی خود در حوزه زاگرس منتقل شدند. همچنین …

توضیحات بیشتر »
وظایف یک مسلمان نسبت به برادر دینی اش

وظایف یک مسلمان نسبت به برادر دینی اش

وظایف یک مسلمان را نسبت به برادر دینی اش جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ پیام های اسمانی هشتم ۱-اینکه مسلمان آنچه را برای خود دوست دارد، برای برادر دینی خودش هم بپسندد و آنچه را که برای خود نمی پسندد، برای دیگران هم نپسندد و روا نشمارد. ۲-اینکه مسلمان، مسلمان دیگر را با دست و زبان نرنجاند. ۳-اینکه مسلمان در برابر …

توضیحات بیشتر »