خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آخرین نوشته ها

انشاباویژگی تضاد مفاهیم روز

( انشا )   مقدمه : کره ی زمین تقریبا گرد است و در اثر چرخش زمین نیمی از کره ی زمین در روشنایی فرو می رود که به آن روز می گویند و نصف دیگر در تاریکی که به آن اصطالحا شب گفته می شود. تنه انشا : با طلوع خورشید طالیی روز آغاز می شود و تاریکی و …

توضیحات بیشتر »

انشا درمورد سنجش و مقایسه مرگ وزندگی

( انشا )   مقدمه: هر چیزی یک مرزی دارد. مرزی که مانند پلی آن دو موضوع را به هم وصل می کند. مرزی که با شکستن آن به کلی همه چیزتغییر می کند تنه انشا :  زندگی سرشار از تضادها و تناقض است که به دنیا رنگ و جلوه ی زیبایی می دهد. یک جورهایی این تضادها زندگی را …

توضیحات بیشتر »

انشا دل که پاک است زبان بی باک است

( ضرب المثل )   مقدمه: انسان های بی باک دل های پاک دارند و دل های پاک، به هر چیزی دست بزنند طال می شود. زیرا آن ها چیزی دارند به اسم صداقت. تنه انشا :  دل های پاک حرف هایشان بوی حقیقت می دهد، بوی درستی، بوی انسانیت. همان چیزی که خیلی از مردم از آن بی بهره …

توضیحات بیشتر »

مثل نویسی خفته راخفته کی کندباز

( بازپروری ضرب المثل  )   مقدمه: کسی که آگاهی ندارد را می توان اگاه کرد اما آیا می شود کسی را که خودش را با ناآگاهی زده آگاه کرد تنه انشا: در یکی ا ز روستاهای کشور عزیزمان مردی خداپرست و دین دار زندگی می کرد. اما در این میان مردی بود که نه نماز می خواند و نه …

توضیحات بیشتر »

مثل نویسی فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

( مثل نویسی )   مقدمه: ظاهر انسان ها گواه باطن آن ها نیست چه بسا انسان هایی به ظاهر عاقل و بالغ ولی در باطن جاهل و ناشایست… تنه انشا : در مدرسه ی ما در دوره یدبیرستان دانش آموزی ریزه میزه و کوتاه قدی بود که به تازگی وارد کالس ما شده بود .همه همکالسی ها او را …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ زیست دوازدهم تجربی

( یادگیری شرطی شدن )   جواب: بعد از بلعیدن پروانه مونارک توسط پرنده، مزه تلخی در دهان پرنده ایجاد می‌شود؛ بنابراین پرنده با تکرار این عمل، پس از تنبیه شدن، براساس یادگیری شرطی شدن فعال، در دفعات بعدی، پرنده از خوردن پروانه مونارک صرف نظر می‌کند.

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ زیست دوازدهم تجربی

( مزیت زندگی گروهی )   جواب: با توجه به مشاهدات خود از نمودار، درمی‌یابیم که هر چقدر تعداد کبوترها در گروه افزایش یافته است، میزان درصد موفقیت حمله شکارچی رو به کاهش رفته است؛ بنابراین، چنین نتیجه می‌گیریم که با افزایش تعداد پرنده‌ها در گروه موفقیت شکارچی برای شکار آن‌ها کاهش پیدا می‌کند که مزیت اصلی زندگی گروهی به حساب …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶و۱۲۰ زیست دوازدهم تجربی

( فعالیت ص صدوشانزده )   جواب سوال الف: پژوهشگر فرض را بر این گذاشت که بیرون انداختن پوسته تخم برای حفاظت از شکارچی انجام می‌شود.   جواب سوال ب: پژوهشگر در کنار تعدادی از تخم‌ مرغ‌های رنگ‌آمیزی شده، پوسته تخم کاکایی قرار داد تا با این کار تخم‌ها را به دو گروه آزمایشی وکنترلی تقسیم کند.   ( فعالیت ص صدوبیست …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ زیست دوازدهم تجربی

( شقایق دریایی )   جواب سوال الف: تماس یک عمل همیشگی نیست و جانور یاد گرفته است که در مواجهه با تماس‌های مکانیکی، عکس‌العمل نشان داده و بازوهای خود را منقبض می‌کند؛ اما حرکت مدوام آب باعث خو گرفتن جانور شده و دیگر عکس‌العملی نشان ندهد.   جواب سوال ب: آن‌ها با استفاده از روش‌هایی که منجر به گرفتن پاداش یا …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ زیست دوازدهم تجربی

( یادگیری خوگیری )   جواب سوال الف: در شکل شماره ۱ مشاهده می‌کنیم که مترسک پرندگان را می‌ترساند، در شکل شماره ۲ نیز پرندگان با دیدن مترسک ترسیده و فرار می‌کنند، اما در شکل ۳ نشان می‌دهد که پرندگان به حضور مترسک عادت کرده‌اند و دانسته‌اند که مترسک آزاری به آن‌ها نمی‌رساند و دیگر فرار نمی‌کنند؛ به بیان دیگر، در …

توضیحات بیشتر »