خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 95 علوم هفتم

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۹۵ علوم هفتم

( جمع اوری اطلاعات )   در یک فعالیت گروهی و با مراجعه به اینترنت در مورد بزرگ‌ترین یاخته‌ها تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید. پاسخ: برخی از بزرگترین یاخته ها: تخم پرندگان، یاخته ی تخمک ماده در انسان، یاخته ای های نورون های حرکتی

توضیحات بیشتر »