خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: جایی که کوه بوسه می زند بر ماه

انشا داستانی جایی که کوه بوسه می زند بر ماه

انشا داستانی جایی که کوه بوسه می زند بر ماه

انشا داستانی جایی که کوه بوسه می زند بر ماه کوه نخراشیده و نتراشیده در فراز آسمان ها گذر عمر بشریت را می نگریست پسرکی نوپا در آن روستا حسرت پرواز داشت. هرچه دست می گشود و از پر و کاه، بال می ساخت نمی شد که نمی شد. آشفته و پریشان حال با خدا حرف می زد. شوق داشت …

توضیحات بیشتر »