خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: جواب فعالیت علوم سوم

جواب فعالیت صفحه ی ۲۵ علوم سوم دبستان

فعّالیت جرم موادّ خریداری شده توسط فاطمه و علی در جدول زیر آمده است. در صفحه ی قبل جرم مواد با چه واحدی بیان شده است؟ جواب : کیلو گرم  فهرست را به نمودار تبدیل کنید. برای این کار، در هر ستون برای هر کیلوگرم، یک خانه را مانند نمونه پر کنید. جرم کلّ موادّی که فاطمه و علی خریده …

توضیحات بیشتر »