خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: جواب فعالیت علوم

صفحه ی 29 علوم سوم دبستان

جواب فعالیت صفحه ی ۲۹ علوم سوم دبستان

فعّالیت داخل یک ظرف، کمی آب و یک قاشق چای خوری نمک بریزید .آب را به هم بزنید و آن را بچشید. با کمک بزرگ ترها ظرف را روی شعله بگذارید تا آب داخل آن بجوشد. یک بشقاب فلزّی سرد را مانند شکل زیر، باﻻی آب در حال جوشیدن نگه دارید. قطره های آبی را که در زیر بشقاب تشکیل …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ی ۲۵ علوم سوم دبستان

فعّالیت جرم موادّ خریداری شده توسط فاطمه و علی در جدول زیر آمده است. در صفحه ی قبل جرم مواد با چه واحدی بیان شده است؟ جواب : کیلو گرم  فهرست را به نمودار تبدیل کنید. برای این کار، در هر ستون برای هر کیلوگرم، یک خانه را مانند نمونه پر کنید. جرم کلّ موادّی که فاطمه و علی خریده …

توضیحات بیشتر »