خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: خود را بیازمایید صفحه 89 علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۹ علوم هفتم

( خودرابیازمایید )       شکل زیر نحوه گرم شدن اتاق را به وسیله یک رادیاتور نشان می‌دهد. توضیح دهید چگونه قسمت‌هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند، گرم می‌شوند. پاسخ: ابتدا هوای مجاور رادیاتور توسط آن گرم شده، سبک می‌شود و به سمت بالا می‌رود و هوای سرد اطراف جای آن را می‌گیرد و این پدیده تکرار می‌شود. …

توضیحات بیشتر »