خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: سوم دبستان

در این محل چه اتّفاق هایی برای آب باران می افتد؟

در این محل چه اتّفاق هایی برای آب باران می افتد؟

گفت وگو در اين محل چه اتّفاق هايي براي آب باران مي افتد؟ جواب : آب باران یا بصورت برف بر روی کوه ها فرود می اید یا بصورت نهرها در روی زمین جاری می شود و بخشی دیگر درون خاک نفوذ کرده و به سفره های آب زیر زمینی تبدیل می شود.  

توضیحات بیشتر »
صفحه ی 29 علوم سوم دبستان

جواب فعالیت صفحه ی ۲۹ علوم سوم دبستان

فعّالیت داخل یک ظرف، کمی آب و یک قاشق چای خوری نمک بریزید .آب را به هم بزنید و آن را بچشید. با کمک بزرگ ترها ظرف را روی شعله بگذارید تا آب داخل آن بجوشد. یک بشقاب فلزّی سرد را مانند شکل زیر، باﻻی آب در حال جوشیدن نگه دارید. قطره های آبی را که در زیر بشقاب تشکیل …

توضیحات بیشتر »
جواب فعالیت سوم دبستان صفحه ی 24

جواب فعالیت صفحه ی ۲۴ سوم دبستان

فعّالیت ١ یک حبهّ قند )یا بیسکویت( و یک تکّه صابون هم اندازه را در دو کفه ی ترازو قرار دهید. مشاهدات خود را بنویسید. ٢ حبّه ی قند )یا بیسکویت( را با کوبیدن و تکّه صابون را با رنده کردن به پودر تبدیل کنید. دوباره آن ها را در دو کفه ی ترازو قرار دهید. مشاهدات خود را بنویسید. …

توضیحات بیشتر »
جواب فعالیت صفحه ی 22 علوم سوم دبستان

جواب فعالیت صفحه ی ۲۲ علوم سوم دبستان

فعّالیت چند ظرف پر از آب در کلاس قرار گرفته است. هر گروه یکی از ظر فها را بر م یدارد و در مورد مقدار آب آن حدس م یزند )چند لیتر آب دارد؟( و حدس خود را آزمایش م یکند. شما هم این کار را انجام دهید و بگویید چگونه درستی و نادرستی حدس خود را آزمایش کردید. جواب …

توضیحات بیشتر »
جواب فعالیت صفحه ی 21 علوم سوم دبستان

جواب فعالیت صفحه ی ۲۱ علوم سوم دبستان

فعّالیت علی و رضا با لیوان های خود مقدار آب درون یک پارچ را اندازه گیری کرده اند. آن ها نتایج کار خود را در جدول زیر نوشته اند. شما نیز این فعّالیت را در گروه خود انجام دهید. چرا عددهای متفاوتی به دست آمده است؟ برای اینکه نتیجه ی اندازه گیری آن ها یکسان باشد، چه پیشنهادی دارید؟   …

توضیحات بیشتر »
جواب فعالیت صفحه 14 علوم سوم

جواب فعالیت صفحه ۱۴ علوم سوم

فعالیت حباب بسازید یک تکّه صابون مصرف نشده را بردارید و آن را رنده کنید. کمی از صابون رنده شده را در یک لیوان آب گرم بریزید، آن قدر آب و صابون این لیوان را هم بزنید تا صابون ناپدید شود. یک حلقه سیم نازک را به شکل دایره های کوچک و بزرگ درآورید. با استفاده از مایع صابون و …

توضیحات بیشتر »
جواب جدول سوم دبستان کویر را پوشانده است دو حرفی

جواب جدول سوم دبستان کویر را پوشانده است دو حرفی

جواب جدول سوم دبستان کویر را پوشانده است دو حرفی : شن همچنین در ادامه جواب باقی سوالات جدول را در سایت نکس دان قرار داده ایم : ٣ــ جدول را کامل کن. ۱ــ آنچه مینوشیم. جواب : آب ۲ــ برف بود که وسطش آب شد. جواب :بف ٣ــ نام این درس. جواب : پیراهن بهشتی   ٤ــ سیب که …

توضیحات بیشتر »