خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: علوم

تحقیق روی قوطی کنسرو مواد غذایی نوشته شده است قبل از مصرف به مدت ۲۰ دقیقه آن را بجوشانید

جمع آوری اطلاعات روی قوطی کنسرو مواد غذایی نوشته شده است قبل از مصرف به مدت ۲۰ دقیقه آن را بجوشانید روی قوطی کنسرو مواد غذایی نوشته شده است قبل از مصرف به مدت ۲۰ دقیقه آن را بجوشانید. با مراجعه به منابع معتبر، علت آن را پیدا کنید؟ تحقیق روی قوطی کنسرو مواد غذایی نوشته شده است قبل از …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ی ۲۵ علوم سوم دبستان

فعّالیت جرم موادّ خریداری شده توسط فاطمه و علی در جدول زیر آمده است. در صفحه ی قبل جرم مواد با چه واحدی بیان شده است؟ جواب : کیلو گرم  فهرست را به نمودار تبدیل کنید. برای این کار، در هر ستون برای هر کیلوگرم، یک خانه را مانند نمونه پر کنید. جرم کلّ موادّی که فاطمه و علی خریده …

توضیحات بیشتر »
با توجّه به محلّ زندگی خود یک نمونه غذا را به کمک معلّم و همکلاسی هایتان درست کنید.

با توجّه به محلّ زندگی خود یک نمونه غذا را به کمک معلّم و همکلاسی هایتان درست کنید.

کار در کلاس با توجّه به محلّ زندگی خود یک نمونه غذا را به کمک معلّم و همکلاسی هایتان درست کنید. در تهیّه ی این غذا، کدام موادّ غذایی را به کار برده اید؟ به نظر شما غذایی که درست کرده اید، برای کدام وعده ی غذایی مناسب است؟ چرا؟ جواب :

توضیحات بیشتر »